Ruitreparatie

Met rustreparatie wordt bedoeld zowel kras- als de sterverwijdering uit autoruiten. De systemen verwijderen moeiteloos krassen en sterren uit vlakke en lichtgebogen glasopllervlakten. Bovendien werken de systemen erg snel.